HomeMissie en Visie

Missie

Volley Noorderkempen is in de regio dé club waar jong en oud op een plezierige manier en op verschillende niveau’s kan volleyen. Volley Noorderkempen biedt hierbij (vooral ook voor de jeugdige spelers) mogelijkheden om talenten te ontwikkelen en op het juiste niveau te spelen en door te groeien.

Visie

Volley Noorderkempen biedt door de diversiteit van de verschillende clubs doorstroom mogelijkheden voor leden binnen de regio en een lokale inbedding. Het ontdekken van talent en het aanbieden van training op het juiste niveau zal meer talent doen doorstromen naar de hoger spelende teams. BVMV is hiermee de kweekvijver voor talent met ambitie om door te stromen maar provinciaal en landelijk niveau.

Dit alles kan niet zonder goede begeleiding. Ook leden die zich willen bekwamen in het trainers/coachings vak krijgen ondersteuning vanuit het BVMV collectief. Toptrainers van de ene club wisselen ervaringen en kennis uit naar andere trainers.
De lokale inbedding blijft een belangrijk uitgangspunt binnen het collectief. Ouders en andere familieleden blijven betrokken bij het lokale verenigingsleven maar worden ook uitgenodigd/uitgedaagd op andere locaties te participeren. Daarnaast biedt Volley Noorderkempen volleybaluitdagingen voor alle niveau’s; van volleybalschool tot recreatief.

Jeugd

Aangezien de jeugd de toekomst is zetten we als club volop in op onze jeugdwerking. Met behulp van het Jeugdsportfonds wordt onze werking geanalyseerd en komen onze sterke punten en werkpuntjes boven water. We trachten als club met de middelen die we hebben hier op in te spelen en onze jeugdwerking verder uit te bouwen!

Noorderkempen

Voorzitter: Ivan Vermeiren
Secretaris: Inge Monsieurs
Schatbewaarder: Ivo Van Ham

Moederclubs

Merksplas
Voorzitter: Anke Vansprengel
Secretaris: Wim Van Laer

Vlimmeren
Voorzitter: Katrien Verschueren
Secretaris: Inge Monsieurs

Vosselaar
Voorzitter: Ivan Vermeiren
Secretaris: Nicole Leemans

Nuttige links